Välkommen till SAM-verkstan

Få snurr på arbetsmiljöarbetet tillsammans!

SAM-verkstan är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i vardagen.

Arbetsmiljöarbete kan upplevas som komplext och omfattande. Många vet vad som ska göras men inte riktigt hur. I SAM-verkstan kan chef, skyddsombud och medarbetare jobba praktiskt med aktiviteter för att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet till en del av vardagen. Då börjar SAM-hjulet att snurra vilket skapar goda förutsättningar för bättre arbetsmiljö och kvalitet i verksamheten.

Använd SAM-verkstan för att:

Stärka chefens och skyddsombudets
samarbete

Engagera fler
i arbetsmiljöarbetet

Göra arbetsmiljöarbetet
levande i vardagen

Kartlägga och utveckla
ert SAM-arbete

Få inspiration för varje
steg i SAM-hjulet

Få mer struktur och fart i
arbetsmiljöarbetet

Få med alla i arbetsmiljöarbetet

En bra arbetsmiljö är något man skapar tillsammans. För att få snurr på arbetsmiljöarbetet i vardagen har chefen och skyddsombudet viktiga roller att spela. Det börjar med er! SAM-verkstan passar både för dig som är ny och för dig som är erfaren i din roll.

Ny som chef eller skyddsombud?

SAM-verkstan underlättar arbetsmiljöarbetet genom att:

  • Starta upp samarbetet mellan chef och skyddsombud.
  • Tydliggöra roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.
  • Ge stöd att förklara vad systematiskt arbetsmiljöarbete är.

Erfaren som chef eller skyddsombud?

SAM-verkstan underlättar arbetsmiljöarbetet genom att:

  • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud.
  • Utveckla samarbetet i arbetsgruppen.
  • Ge mer struktur och fart i arbetsmiljöarbetet.

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor om SAM-verkstan. Hittar du inte svaret på din fråga kan du alltid kontakta fraga@suntarbetsliv.se.